ทะเบียนรถไทย ทะเบียนสวย ทะเบียนรถสวย เลขทะเบียนรถ มงคล ถูกโฉลก ป้ายดำ ฟ้า จากกรมขนส่งทางบก ดูดวง ดูดวงกับทะเบียนรถ


ทะเบียนรถสวย มาใหม่ | ทะเบียนรถสวย VIP | เลขร้อย เลขพัน | เลขเรียง | เลขคู่ |เลขสลับ | เลขหาบ | เลขเบิ้ล | เลขตอง | อักษรเบิ้ล | ป้ายขาวดำ
  • banner.png
  • banner2.png
 

ค้นหาเลขทะเบียนที่นี่


ทดสอบข่าวสารทะเบียนรถ 
ประมูลทะเบียนรถ
กรมขนส่งเปลี่ยนแปลงค่าภาษีป้าย  ธ. กรุงเทพ สะสมทรัพย์
 สาขา ซอยอารีย์
 เลขที่บัญชี 127-4477-569
 ธ. ไทยพาณิชย์ ออมทรพัย์
 สาขา กรมการขนส่งทางบก
 เลขที่บัญชี 279-2011-694
 ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์
 สาขา โลตัส-วังหิน
 เลขที่บัญชี 640-205-9999
 ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์
 สาขา เมกาบางนา
 เลขที่บัญชี 688-1-16688-6
 
หมายเหตุ :
 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการ  ชำระเงินมาที่

 FAX หมายเลข : 02-0411168
 หรือโทรแจ้ง   :  086-168-8668
 086-168-6886 

 ID LINE : tabienrod 

Who's Online

We have 1 guest online

home

 

กง    23

พระนครศรีอยุธยา

45,000 บาท


 

กก    59

พระนครศรีอยุธยา

195,000 บาท


 
 พร  882

69,000 บาท


 
ชค   889

110,000 บาท


 

ฎพ  988

90,000 บาท


 
 ฐฐ  1118

159,000 บาท


 

ขน  2499

65,000 บาท


 
ษศ  2514

เลขศาสตร์  23  แต้ม

19,000 บาท


 
 ฆฐ  3334

35,000 บาท

 
ภฉ  4224

52,000 บาท


 
 ชณ  4447 

17,000 บาท


 
วว  5255

65,000 บาท


 

วว  5333

Promotion! 

59,000 บาท


 

ธข​  5599

  185,000 บาท


 

ธน  7227

79,000 บาท


 
จจ  8088

เลขศาสตร์ 36 แต้ม

159,000 บาท


 

 ภก  8228

77,000 บาท


 


ฆฆ  8500


45,000 บาท


 

งจ  9888

เลขศาสตร์  41  แต้ม

110,000 บาท


 
 1กง 9777

17,000 บาท


 
จจ  9998

490,000 บาท


 
 
 
 


2กน   1

เลขศาสตร์  9 แต้ม 

315,000 บาท


 
 กห   2

1,080,000 บาท


 
2กฉ   3

 155,000 บาท


 
ฎค   3

1,080,000 บาท


 
2กม    4

 149,000 บาท

 
2กบ    5

 275,000 บาท


 

2กง    6

 145,000 บาท


 
5กร    7

185,000 บาท


 
2กง    7

215,000 บาท


 
7กญ    8

225,000


 
6กม    8

259,000 บาท


 
5กอ    9

555,000 บาท


 

3กย  11

เลขศาสตร์ 14 แต้ม

229,000 บาท


 
7กศ   11

119,000 บาท


 
6กม   33

90,000 บาท


 
7กฐ   33

เลขศาสตร์ 23 แต้ม

110,000 บาท


 
7กด   44

89,000 บาท


 
3กศ   55

145,000 บาท


 

ศฎ   55

899,000 บาท


 
7กด   66

91,000 บาท


 
7กษ   99

229,000 บาท


 
 7กษ  222 

129,000 บาท


 
 7กฬ  222

เลขศาสตร์ 19 แต้ม 

159,000 บาท


 
4กถ  555

219,000 บาท


 

7กอ  666

เลขศาสตร์ 32 แต้ม

148,000 บาท


 
5กด  777

165,000 บาท


 
 7กอ  999

เลขศาสตร์ 41 แต้ม

450,000 บาท


 
1กฆ  2222

 499,000 บาท


 
6กฒ  2222

 225,000 บาท


 
1กภ  3333

เลขศาสตร์ 15 แต้ม 

440,000 บาท


 

1กม  3333

เลขศาสตร์ 19 แต้ม 

410,000 บาท


 
1กษ  3333

 375,000 บาท


 
7กบ  3333

197,000 บาท


 
1กฐ  5555

560,000 บาท


 
2กฐ 5555

525,000 บาท


 
 7กญ 5555

ผลรวม 32 แต้ม(ดีมาก)

249,000 บาท


 

1กร  6666

 599,000 บาท

 
1กศ  6666

390,000 บาท

 
2กถ  6666

 275,000 บาท


 
2กด  8888

 เลขศาสตร์  36 แต้ม

690,000 บาท


 
7กฆ 8888

 488,000 บาท


 
จจ  9998

490,000 บาท


 


7กถ  8899


197,000 บาท


 
5กฐ  8989

155,000 บาท


 
 7กศ 9889

135,000 บาท


 
5กส  9988

169,000 บาท


 
5กย  9898

159,000 บาท


 
 

alt
ษฉ  1133

 69,000 บาท


 
7กว  1144

เลขศาสตร์ 24 แต้ม

69,000 บาท


 
7กถ 1155

39,000 บาท


 
7กล 1166

32,000 บาท


 
 7กณ 1166

32,000 บาท


 
8กจ 1188

110,000 บาท


 

6กด 1199

48,000 บาท


 
สห  2200

75,000 บาท


 
1กญ 2200

35,000 บาท


 
6กง 2200

35,000 บาท


 
1กค  2211

47,000 บาท


 
1กง  2211

50,000 บาท


 

1กฮ  2211

49,000 บาท


 
2กฎ  2233

 52,000 บาท


 
6กก 2233

65,000 บาท


 
6กก 2244

67,000 บาท


 
7กน 2244

42,000 บาท


 
7กส 2255

40,000 บาท


 

ฎค  2277

 80,000 บาท


 
5กอ 2277

45,000 บาท


 
7กผ 2277

42,000 บาท


 
8กฉ 2288

 95,000/ขายแล้ว


 
5กภ 2299

57,000 บาท


 
5กผ  2288

48,000 บาท


 

1กภ  3300

เลขศาสตร์ 9 แต้ม

55,000 บาท


 
7กบ 3300

33,000 บาท


 
7กภ  3311

32,000 บาท


 
7กศ 3322

34,000 บาท


 
สห 3322

 87,000 บาท


 
2กจ  3344

 เลขศาสตร์  23  แต้ม

45,000/จองแล้ว


 

8กฉ 3344

38,000 บาท


 
7กฬ 3355

39,000 บาท


 
7กฮ 3355

39,000 บาท


 
1กต  3366

เลขศาสตร์  23 แต้ม

47,000 บาท


 
ฎฬ 3366

 87,000 บาท


 
6กค  3388

55,000 บาท


 

 6กช  3399

55,000 บาท


 
1กศ  4411

เลขศาสตร์  19  แต้ม

55,000 บาท


 
5กพ  4411

61,000 บาท


 
5กฌ  4422

45,000 บาท


 
4กฐ  4433

37,000 บาท

 
4กช  4433

37,000 บาท

 

2กค 4455

65,000 บาท


 
6กช  4477

37,000 บาท


 
5กด  4488

50,000 บาท


 
6กช 4488

47,000 บาท


 
 6กน 5522

47,000 บาท


 
1กจ  5566

52,000 บาท


 

5กล  5566

 77,000 บาท


 
7กร 5566

47,000 บาท


 
 6กธ 5577

45,000 บาท


 

ธข​  5599

  185,000 บาท


 
1กน  6600

เลขศาสตร์ 32 แต้ม

 38,000 บาท


 
1กช  6633

 42,000 บาท


 

5กย  6633

60,000 บาท


 
6กฎ  6633

 52,000 บาท


 
6กช  6633

52,000 บาท


 
6กณ 6655

55,000 บาท


 
ษฮ  6677

77,000 บาท


 
6กฌ 6677

 46,000 บาท


 

7กข  6688

57,000 บาท


 
6กฒ 6699

105,000 บาท


 
1กธ  7700

37,000 บาท


 
6กผ  7711

34,000 บาท


 
6กจ 7722

37,000 บาท


 
1กท  7733

เลขศาสตร์  23  แต้ม 

45,000 บาท


 

5กศ 7788

65,000 บาท


 
7กบ 8800

37,000 บาท


 
7กษ 8800

37,000 บาท


 
7กผ 8833

37,000 บาท


 
5กร 8866

55,000 บาท


 
3กฬ 8877

50,000 บาท


 

6กช 8877

           58,000 บาท


 
 6กฎ 9911

เลขศาสตร์ 32 แต้ม

57,000 บาท


 
7กด 9911

 42,000 บาท


 
5กอ 9922

52,000 บาท


 
6กถ 9922

49,000 บาท


 
7กณ 9933

37,000 บาท


 

7กร 9933

เลขศาสตร์ 36 แต้ม

55,000 บาท


 
7กฬ  9944

41,000 บาท


 
5กด 9955

125,000 บาท


 
 6กง 9966

77,000 บาท


 
7กศ 9977

57,000 บาท


 
6กบ 9977

61,000/ขายแล้ว


 

7กง 1010

 34,000 บาท


 
1กฮ  1212

  68,000 บาท


 
7กจ 1212

39,000 บาท


 
7กฉ 1616

34,000 บาท


 
1กก  1717

 155,000 บาท

 
1กบ 1717

60,000 บาท


 

6กฌ  1717

45,000 บาท


 
ศท  1818

229,000 บาท


 
7กบ 1818

75,000 บาท


 
 5กอ 1818

110,000 บาท


 
5กผ 1919

57,000 บาท


 
1กฉ 2020

34,000 บาท


 

1กง  2121

50,000 บาท


 
5กย  2121

41,000 บาท


 
5กร  2121

45,000 บาท


 
1กว 2323

49,000/ขายแล้ว


 
5กภ  2323

45,000 บาท


 
7กข 2424

55,000 บาท


 

7กณ 2424

49,000 บาท


 
ฌป  2525

 110,000 บาท


 
5กผ 2525

 93,000 บาท


 
7กน 2727

65,000 บาท


 
7กษ 3030

 35,000 บาท


 
7กร 3030

 35,000 บาท


 

7กร 3131

 35,000 บาท


 
7กส 3232

 37,000 บาท


 
1กบ 3434

39,000 บาท


 
6กท 3434

43,000 บาท


 
 4กท  3535

44,000/ขายแล้ว


 
1กภ 3737

เลขศาสตร์ 23 แต้ม

43,000 บาท


 

6กด 3838

50,000 บาท


 
6กธ 3838

49,000 บาท


 
7กค 3939

เลขศาสตร์ 36 แต้ม 

69,000 บาท


 
  ฐฐ  4343 

110,000


 
3กก  4545

เลขศาสตร์ 23 แต้ม 

129,000 บาท


 
1กล 4848

เลขศาสตร์  32  แต้ม

48,000 บาท


 

6กก  4848

เลขศาสตร์  32  แต้ม

85,000 บาท


 
6กต 4949

เลขศาสตร์ 36 แต้ม

65,000 บาท


 
4กค  5050

42,000 บาท

 
2กค 5353

เลขศาสตร์ 23  แต้ม

45,000 บาท


 
7กถ 5656

52,000 บาท


 
 พย  5959

เลขศาสตร์ 44 แต้ม

229,000 บาท


 

6กฌ  6161

45,000 บาท


 
7กว  6565

เลขศาสตร์​ 36​ แต้ม

69,000 บาท


 
 1กธ  6767

เลขศาสตร์ 32 แต้ม

40,000 บาท


 
6กฌ 6767

40,000 บาท


 
 6กย 6767

เลขศาสตร์ 41 แต้ม

50,000 บาท


 
6กง 6868

92,000 บาท


 

5กศ  6969

75,000 บาท


 
4กช  7070

28,000 บาท


 
5กช 7171

49,000 บาท


 
5กภ  7272

63,000 บาท


 
5กธ  8181

         71,000 บาท


 
6กว  8282

44,000 บาท


 

5กภ  8383

48,000 บาท


 
 5กถ 8383

  38,000 บาท


 
 6กด 8383

45,000 บาท


 
5กม  8484

47,000 บาท


 
4กพ  8585

54,000 บาท


 
6กด  9191

58,000 บาท


 

6กฌ  9292

49,000 บาท


 
7กถ 9393

39,000 บาท


 
7กข  9494

เลขศาสตร์ 36 แต้ม

59,000 บาท


 
สน  9595

235,000 บาท


 
 5กฌ  9595

135,000 บาท


 
6กฆ  9595

90,000 บาท


 

6กส 9797

เลขศาสตร์ 46 แต้ม

65,000 บาท


 
7กต 9797

55,000 บาท


 
 
 
 
 

 7กน 9009

44,000 บาท


 
7กณ  9119

49,000 บาท


 
6กฌ 9229

 55,000 บาท


 
7กล 9229

 เลขศาสตร์ 36 แต้ม

72,000 บาท


 
5กฎ 9559

149,000 บาท


 
7กภ 9559

80,000 บาท


 

7กถ 9559

 82,000 บาท


 
7กฬ 9669

54,000 บาท


 
 6กด 9779

เลขศาสตร์ 40 แต้ม

50,000 บาท


 
1กช  8008

47,000 บาท


 
6กฌ 8008

39,000 บาท


 
ภก  8228

77,000 บาท


 

5กผ 8228

 58,000 บาท


 
ศฮ  8338

89,000 บาท


 
6กธ  8338

 45,000/ขายแล้ว


 
7กบ 8448

37,000 บาท


 
5กต 8558

82,000/ขายแล้ว


 
5กภ 8668

65,000 บาท


 

6กฆ 8668

79,000 บาท


 
6กถ 8778

45,000 บาท


 
7กอ 8778

เลขศาสตร์ 44 แต้ม

69,000 บาท


 
7กผ 7007

52,000 บาท


 
2กค  7007

 37,000 บาท


 
5กส 7117

42,000 บาท


 

5กศ 7117

42,000 บาท


 

ธน  7227

79,000 บาท


 
 7กผ 7227

42,000 บาท


 
1กธ  7667

ผลรวม 32 แต้ม ดีมาก

40,000 บาท


 
ฎท  7887

 เลขศาสตร์  36  แต้ม

72,000/ขายแล้ว


 
1กจ  7887

 43,000 บาท


 

ญบ  3993

79,000 บาท


 
ฆฆ  1001
340,000 บาท


 
6กร 1001

 45,000 บาท


 
6กบ 1001

44,000 บาท


 
6กก  1001

55,000 บาท


 
 7กค 1221

34,000 บาท


 

ญว  1331

60,000 บาท


 
ษง  1441

66,000 บาท


 
 6กฮ 1441

37,000 บาท


 
5กร  1661

เลขศาสตร์ 24 แต้ม

79,000 บาท


 
6กอ 1771

 34,000 บาท


 
4กพ  1881

51,000 บาท


 


ฐจ  1991


91,000/ขายแล้ว


 
 6กถ 1991

 57,000 บาท


 
5กถ  2112

57,000 บาท


 


กก  2772


270,000 บาท


 
 7กผ 2772

42,000 บาท


 
4กท 3223

42,000 บาท


 

6กด  3223

40,000 บาท


 
1กฉ  3443

 38,000 บาท


 
พร  3883

269,000 บาท


 
 5กก 3883

 55,000 บาท


 
6กด 3883

 44,000 บาท


 
6กผ 3883

44,000 บาท


 

6กผ 3993

 45,000 บาท


 
1กศ  4114

เลขศาสตร์  19  แต้ม

59,000 บาท


 
ภฉ  4224

52,000 บาท


 
ญว  4554

150,000 บาท


 
1กจ 4774

34,000 บาท


 
5กช  5225

 52,000 บาท


 

4กฮ  5445

59,000 บาท


 
5กฬ  5445

90,000 บาท


 
5กด  5995

 119,000 บาท


 
5กฐ  5995

 139,000 บาท


 
5กส  6116

 39,000 บาท


 
6กด  6116

 49,000 บาท


 

 6กพ  6226

49,000 บาท


 
6กย  6556

 55,000 บาท


 
6กย 6886

56,000 บาท


 
6กด  6996

85,000 บาท


 
 
 

6กฉ  123

85,000 บาท


 
5กฌ  345

 85,000 บาท


 
2กค  456

 145,000 บาท


 
7กผ​ 456

115,000 บาท


 
วม   567

98,000 บาท


 
4กจ   567

 85,000 บาท

 

4กฉ   567

 85,000 บาท

 
  พธ  678  

 165,000 บาท


 
4กถ  678

57,000 บาท


 
 5กภ 2345

 67,000 บาท


 
2กง  3456

 125,000 บาท

 
ฌฟ  3456

116,000 บาท


 

 2กภ  3456

 129,000 บาท

 
 2กพ  3456

 129,000 บาท

 
1กท  4567

 89,000 บาท.

 
 5กง  5678

72,000 บาท


 
 5กภ  5678

67,000 บาท


 
 7กง  5678

76,000 บาท


 

7กท  2000

47,000 บาท


 
5กถ 3000

 47,000 บาท


 
2กก 4000

 90,000 บาท


 
2กต 5000

59,000 บาท


 
2กค  6000

 45,000 บาท


 
5กถ  6000

 49,000 บาท


 

 สต  7000

 137,000 บาท


 
5กส  8000

70,000 บาท


 
6กค  9000

72,000 บาท


 
 
 
 


กก    5

ชัยภูมิ

595,555 บาท


 
 งล    13

97,000 บาท


 
  4กบ   14

79,000 บาท


 
งท   16

89,000 บาท


 
วจ   16

110,000 บาท


 
ฌท   21

เลขศาสตร์ 9 แต้ม

99,000 บาท


 

 ฐค    23

110,000 บาท


 
 ษห    23

135,000 บาท


 
 ธม    23

เลขศาสตร์  14  แต้ม 

129,000 บาท


 

กง    23

พระนครศรีอยุธยา

45,000 บาท


 
  ฉพ   27

110,000 บาท


 
 ฉม   26

75,000 บาท


 

 ภน   29

110,000 บาท


 
 ชถ   31

69,000 บาท


 

ญญ   34

เลขศาสตร์ 15 แต้ม

215,000 /ขายแล้ว


 

ษฐ   35

145,000 บาท


 

ฆฮ    36

99,000 บาท


 
จย    36

139,000 บาท


 

ษข   38

87,000 บาท


 

ภธ   39

99,000 บาท


 

3กส   40

39,000/ขายแล้ว


 
4กบ   41

48,000 บาท


 
ฆพ   47

45,000 บาท


 
 ฆห   49

69,000 บาท


 

ธก   51

 109,000 บาท


 

ศค    58

  95,000 บาท


 

กก    59

พระนครศรีอยุธยา

195,000 บาท


 
2กx   63
 80,000 บาท
 

3กฎ   69

เลขศาสตร์ 24 แต้ม

185,000 บาท


 

พฮ   72

97,000 บาท


 

งฉ  1818

89,000 บาท


 
4กง   76

 30,000 บาท

 
พธ   80
119,000 บาท
 
​ภค   81

139,000 บาท


 
​ฐง   81

99,000 บาท


 
 ฉฐ   86

117,000 บาท


 

ศข   89

369,000 บาท


 
จจ  89

745,000 บาท


 
 ญธ   94

60,000 บาท


 

ศส   101

69,000 บาท


 

4กจ  168

 259,000 บาท


 
ญห   170

30,000 บาท


 

1กษ   151

39,000 บาท


 

 กก   191

ฉะเชิงเทรา

229,000 บาท


 

ฌต   300

หมวดเฌอแตม

72,000 บาท


 
 พร  400

229,000 บาท


 

ญร  712

 32,500 บาท


 
1กด  838

 37,000 บาท


 

ษม   858
 55,000 บาท


 
พร  882

69,000 บาท


 
ชค   889

110,000 บาท


 
พก   898
 129,000 บาท


 
ศจ   898
 129,000 บาท


 

ฎพ  988

90,000 บาท


 

วห   998

  118,000 บาท


 
 ฐฐ  1118

159,000 บาท


 

ขน  2499

 65,000 บาท


 
ษศ  2514

เลขศาสตร์  23  แต้ม

19,000 บาท 


กก  2772


270,000 บาท


 
ฉฉ  2545

29,000 บาท 

ชภ  2555

37,000 บาท


 
ชว  3332

39,000 บาท


 

กก 3333

ภูเก็ต

990,000 บาท


 
 ฆฐ  3334

35,000 บาท


 
 ฎส  3555 

 55,000 บาท


 
พร  3883

269,000 บาท


 

 ภฉ  4224

52,000 บาท


 
 ฐฐ  4343 

 199,000

 
 ชณ 4447 

18,000 บาท


 
 ชช  4449 

90,000/จอง


 


วล  4466


เลขศาสตร์​ 32​แต้ม

77,000 บาท


 


จจ  5115


215,000 บาท


 

วว  5255

65,000 บาท


 
วว  5333

Promotion! 

59,000 บาท

 
 ธข​ 5599

185,000 บาท


 
งบ  5888

 

95,000 บาท

 
 พย  5959

เลขศาสตร์​ 44​ แต้ม

229,000 บาท


 


ฐฐ  7177


เลขศาสตร์ 40 แต้ม

79,000/ขายแล้ว


 

 สส  7111

 125,000 บาท


 

ธน  7227

79,000 บาท


 
จจ  8088

เลขศาสตร์ 36 แต้ม

159,000 บาท


 
ภก  8228

77,000 บาท


 
1กฬ  8999

128,000 บาท


 
 1กง 9777

17,000 บาท


 

ชห  9799

49,000/ขายแล้ว


 
จจ  9998

490,000 บาท


 
 
 
 
 

กก    5

ชัยภูมิ

599,999 บาท


 

กก     59

พระนครศรีอยุธยา

195,000 บาท


 

 กก    191

ฉะเชิงเทรา

259,000 บาท


 

กก   777

ฉะเชิงเทรา

 1,900,000 บาท


 
ฆฆ  1001
340,000 บาท


 

ภภ 1118

159,000 บาท


 

 ฐฐ  1118

159,000 บาท


 
ฉฉ  2545

29,000 บาท 


กก  2772


270,000 บาท


 

กก  3333

ภูเก็ต

999,999 บาท


 
ฐฐ  4343 

110,000 บาท


 
3กก  4545

เลขศาสตร์ 23 แต้ม 

129,000 บาท


 

จจ  8088

 เลขศาสตร์ 36 แต้ม(ดีมาก) 

159,000 บาท


 
จจ  9998

490,000 บาท


 
 
 
 
 


 ฬฬ  3333 

3,333,333 บาท


 
ฬฬ  8989

เลขศาสตร์ 44 แต้ม

369,000​ บาท


 
ฬฬ  9988

เลขศาสตร์ 44 แต้ม

359,000 บาท


 
นน   79

 97,000 บาท


 
 
 

 ฬจ    1

790,000 บาท


 
 ฬท    1

750,000 บาท


 
 ฮล    2 

259,000 บาท


 
 ฮฐ    5 

 369,000 บาท 
 ฮฐ    11 

 245,000 บาท 
ฬย    55 

เลขศาสตร์ 23 แต้ม

275,000 บาท


 

 ฮษ   89

169,000 บาท


 

 นค  99

สมุทรปราการ

 199,000 บาท


 
ฬก   111

389,000 บาท


 
อย  222

 229,000 บาท


 
 นร   234 

110,000 บาท


 
 ฮษ   234 

 129,000 บาท 


 

นว   333

 445,000 บาท


 
อล   333

 469,000 บาท


 
ฮภ   444 

215,000 บาท


 
อษ  666

 239,000 บาท


 
นพ   777

 359,000 บาท


 

นย   888 

680,000 บาท


 

 ฮว  989 

150,000 บาท


 
นย  2222 

 590,000 บาท


 
  ฮษ  3333 

590,000 บาท 
 นล  5555

 715,000 บาท


 
 ฬค  9999

 1,790,000 บาท


 
อจ  8999 

 95,000 บาท

 

 ฬฬ  8989 

เลขศาสตร์ 44 แต้ม

369,000 บาท


 
 ฬฬ  9988 

 เลขศาสตร์ 44 แต้ม

359,000 บาท


 
 ฮข  1234

149,000 บาท


 
ฮพ  2266

 44, 000 บาท


 
 ฮล  2277 

72,000 บาท 
 นฉ  2332 

42,000 บาท


 

 ฮภ 2424 

65,000 บาท


 
ออ  2525 

 118,000 บาท


 
 ฮล  2772 

60,000/ขายแล้ว 
 ฮล  3223 

52,000 บาท


 
 ฮฮ 3449 

 19,000 บาท


 
 ฮม  3883

เลขศาสตร์ 32 แต้ม

55,000/จองแล้ว


 

ฮข  3939

60,000 บาท


 
 ฮล  4114

52,000 บาท 
 ฮว  4114 

54,000 บาท 
 ฮฐ  4141 

เลขศาสตร์​ 24​ แต้ม

80,000 บาท 


 
 ฮภ 4455 

เลขศาสตร์ 24 แต้ม

110,000 บาท


 
ฮพ  4545

89,000 บาท


 

 ฮล  4848 

 57,000 บาท


 
  ฮล  4994 

55,000 บาท


 
 ฬย  5050 

เลขศาสตร์ 23​ แต้ม

57,000 บาท


 
ฮท  5445

เลขศาสตร์ 24 แต้ม 

100,000 บาท


 
 ฮท  6000 

 55,000 บาท

 
 ฮน  6688

 88,000 บาท


 

 นว  7171 

47,000 บาท


 
  ฮษ  7711 

 52,000 บาท 
 ฮษ  7766

52,000 บาท 


 
ฬธ  8228

59,000 บาท


 

อษ​  8338

 62,000 บาท


 
 ฮล  8800 

 62,000 บาท 


 

ฬท  8899

เลขศาสตร์ 40 แต้ม

185,000 บาท


 
 ฬฬ  8989 

ลขศาสตร์ 44 แต้ม

369,000 บาท


 
  อบ  9559

เลขศาสตร์ 36 แต้ม

145,000 บาท


 
ฮน  9696 

เลขศาสตร์ 40 แต้ม 

72,000 บาท


 
 ฬฬ  9988 

เลขศาสตร์ 44 แต้ม

359,000 บาท


 
 


1ฒฒ   2 

เลขศาสตร์  9  แต้ม

79,000 บาท


 
 1ฒฒ 3456 

39,000 บาท


 
 1ฒฒ 1122 

29,000 บาท


 
 1ฒฒ 1212 

29,000 บาท


 
 1ฒฒ 1221 

27,000 บาท


 
 1ฒฒ 1414 

25,000 บาท


 

 1ฒฒ 1441 

25,000 บาท


 
 1ฒฒ 2112 

27,000 บาท


 
 1ฒฒ 2121 

27,000 บาท


 
 1ฒฒ 2992 

25,000 บาท


 
 1ฒฒ 3636 

27,000 บาท


 
 1ฒฒ 3939 

29,000 บาท


 

 1ฒฒ 6116 

25,000 บาท


 
 1ฒฒ 6363 

27,000 บาท


 
 1ฒฒ 6446 

23,000 บาท


 
 1ฒฒ 6556 

29,000 บาท


 
 1ฒฒ 7227 

27,000 บาท


 
 1ฒฒ 7557 

25,000 บาท


 

 1ฒฒ 7676 

22,000 บาท


 
 1ฒฒ 8585 

27,000 บาท


 
 1ฒฒ 9090 

32,000 บาท


 
 1ฒฒ 9191 

39,000 บาท


 
 1ฒฒ 9393 

27,000 บาท


 
 

กรง
กรุงเทพมหานคร 
 1

55,000 บาท 
 
มวร
กรุงเทพมหานคร 
 1

47,000 บาท

 
มคพ
กรุงเทพมหานคร 
 1

52,000 บาท

 

นนน

กรุงเทพมหานคร 
2

 ราคา 145,000 บาท

 
3 กล
กรุงเทพมหานคร 
 3

 35,000 บาท

 
กรง
กรุงเทพมหานคร 
 5

32,000 บาท  

นทว
กรุงเทพมหานคร 
6
30,000 บาท


 
ฬรค
กรุงเทพมหานคร 
8

42,000 บาท


 
อพน
กรุงเทพมหานคร 
 69

25,000 บาท

 
พตก
กรุงเทพมหานคร 
 99

38,000 บาท 
สยม
กรุงเทพมหานคร 
 111

35,000 บาท

 
อกท
กรุงเทพมหานคร 
 444

 29,000 บาท

 

รลง
กรุงเทพมหานคร 
 555

29,000 บาท  
รยข
กรุงเทพมหานคร 
 888

 45,000 บาท


 
วลก
กรุงเทพมหานคร 
 888

 42,000 บาท


 
5กง
กรุงเทพมหานคร 
4444 
 47,000 บาท
 
1กต
กรุงเทพมหานคร 
8888

55,000 บาท


 
1กบ
กรุงเทพมหานคร 
9999 
125,000 บาท
 

2กบ
กรุงเทพมหานคร 
9999 
 125,000 บาท
 
1กถ
กรุงเทพมหานคร 
9000 
 ราคา 35,000 บาท
 
2กท
กรุงเทพมหานคร 
9000 
 ราคา 35,000 บาท
 
 
 
 

 
 

หน้าแรกทะเบียนสวย  |  ดูดวงกับเลขรถ ตามวันเกิด  |  เอกสารที่ต้องใช้ในวันจดทะเบียน   |   ติดต่อเรา

ขายทะเบียนสวย ทะเบียนรถ ลดราคา มีให้เลือกมากมาย ป้ายกราฟฟิค ป้ายขาวดำ ในราคาเริ่มต้นไม่ถึงหมื่น

ทะเบียนรถสวย มาใหม่ | ทะเบียนรถสวย VIP | เลขร้อย เลขพัน | เลขเรียง | เลขคู่ |เลขสลับ | เลขหาบ | อักษรเบิ้ล | อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ

2012 © Tabienrodthai.com All Right Reserved  |  desing by art-in-house.com