ทะเบียนรถไทย ทะเบียนสวย ทะเบียนรถสวย เลขทะเบียนรถ มงคล ถูกโฉลก ป้ายดำ ฟ้า จากกรมขนส่งทางบก ดูดวง ดูดวงกับทะเบียนรถ


ทะเบียนรถสวย มาใหม่ | ทะเบียนรถสวย VIP | เลขร้อย เลขพัน | เลขเรียง | เลขคู่ |เลขสลับ | เลขหาบ | เลขเบิ้ล | เลขตอง | อักษรเบิ้ล | ป้ายขาวดำ
  • banner.png
  • banner2.png
 
ทดสอบข่าวสารทะเบียนรถ 
ประมูลทะเบียนรถ
กรมขนส่งเปลี่ยนแปลงค่าภาษีป้าย  ธ. กรุงเทพ สะสมทรัพย์
 สาขา ซอยอารีย์
 เลขที่บัญชี 127-4477-569
 ธ. ไทยพาณิชย์ ออมทรพัย์
 สาขา กรมการขนส่งทางบก
 เลขที่บัญชี 279-2011-694
 ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์
 สาขา โลตัส-วังหิน
 เลขที่บัญชี 640-205-9999
 ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์
 สาขา เมกาบางนา
 เลขที่บัญชี 688-1-16688-6
 
หมายเหตุ :
 เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการ  ชำระเงินมาที่

 FAX หมายเลข : 02-0411168
 หรือโทรแจ้ง   :  086-168-8668
 086-168-6886 

 ID LINE : tabienrod 

Who's Online

We have 1 guest online

home

 
3กพ    1

369,000 บาท


 
3กพ​   2

ผลรวม14แต้มLaughing

299,000 บาท


 


6กต  12


72,000 บาท


 
ฌข   17

ผลรวม15 ดีมากLaughing

269,000 บาท


 
ญถ   59

ผลรวม19แต้มLaughing

659,000 บาท


 

ฉง  828

 65,000 บาท


 

ฌฬ  858

69,000 บาท


 

ธล  955

ผลรวม29แต้ม

99,000 บาท


 

ภก  979

99,000​ บาท


 
 ภภ  1118

169,000 บาท


 
 งล​  1771

ผลรวม24แต้มLaughing

159,000 บาท


 
 วว​  2539

ผลรวม31แต้ม

89,000 บาท


 

 พร  3335

ผลรวม26แต้ม 

125,000 บาท


 

ศฐ  7889

ผลรวม48

390,000 บาท


 
 
 
 
 


3กพ    1

369,000 บาท


 
3กพ​   2

ผลรวม14แต้มLaughing

299,000 บาท


 
ฌม   3

 1,650,000 บาท


 
9กช    6

 399,000 บาท


 
8กย   9 

1,350,000 บาท


 
8กษ   9

1,290,000 บาท


 

8กฬ   9

1,450,000 บาท


 
9กช   11

ผลรวม 14 แต้ม

599,000 บาท


 
6กฉ  11

ผลรวม14แต้ม

299,001 บาท


 
ญผ   22

 990,000 บาท


 
ญฌ   22

999,999 บาท


 
8กน   33

ผลรวม20แต้ม

219,000 บาท


 

ญล   44

950,000 บาท


 
9กฉ   66

359,000 บาท


 
9กข   88

650,000 บาท


 
8กด   99

ผลรวม28แต้ม

639,000 บาท


 
8กฬ  99

ผลรวม32แต้ม

859,000 บาท


 
9กง  111

ผลรวม 15 แต้ม

899,000 บาท


 

9กบ 111

ผลรวม 15 แต้ม

970,000 บาท


 
 9กง 222 

395,000 บาท


 
 5กธ  222

395,000 บาท


 
ศอ   333

 1,450,000 บาท


 
 9กฉ 333 

ผลรวม24 แต้ม

795,000 บาท


 
 8กฮ  888

2,950,000 บาท


 

8กม  888

2,590,000 บาท


 

กก 1111

เพชรบุรี

ผลรวม6แต้มLaughing

1,450,000 บ.


 
1กล 4444

ผลรวม 24 ดีมากLaughing

499,000 บาท


 
 วน 4444 

2,290,000 บาท


 
9กก 7777

ผลรวม39แต้ม

1,950,000 บาท


 
 6กธ  8888

          1,450,000 บาท


 

7กธ 8888

 1,580,000 บาท


 
 ญฮ 9999

           ผลรวม46แต้ม

        11,090,099 บาท 
6กอ 9999

1,690,000 บาท


 
7กด 8899

250,009 บาท


 
9กง 8899

ผลรวม 46 แต้ม

499,000 บาท


 
9กฉ 8899

ผลรวม49แต้ม

499,000 บาท


 

9กฆ 8998

399,000 บาท


 


ฎศ  9889


ผลรวม46แต้ม

529,000 บาท


 
8กฬ 9988

329,000 บาท


 
 8กฮ 9988

329,000 บาท


 
 
 

alt
2ขญ 1100

ผลรวม10แต้ม

45,000 บาท


 
9กง 1100

ผลรวม 14 แต้ม

95,000 บาท


 
2ขถ 1133

45,000 บาท


 
2ขด 1144

ผลรวม14แต้มLaughing

65,000 บาท


 

2ขด 1155

49,000 บาท


 

2ขฎ 1155

49,000 บาท


 

 2ขต 1166

52,000 บาท


 
 2ขถ 1177

49,000 บาท


 
ษม 1188

ผลรวมดี27แต้มSmile

189,000 บาท


 
9กด 1188

105,009 บาท


 
1ขฌ 1188

129,009 บาท


 
2ขด 1199

54,000 บาท


 

1ขถ  2200

47,000 บาท


 
9กฆ 2200

65,000 บาท


 
ษว​  2211

125,000 บาท


 
1ขฒ 2211

54,000 บาท


 
2ขต 2211

50,000 บาท


 
2ขต 2233

65,000 บาท


 

2ขจ 2233

ผลรวม20แต้ม

71,000 บาท


 
2ขด 2244

67,000 บาท


 
 2ขฉ 2244

68,000 บาท


 
2ขฒ 2255

65,000 บาท


 
2ขฎ 2255

88,000 บาท


 
1ขล 2277

50,000 บาท


 

2ขฎ 2277

57,000 บาท


 
9กง 2277

72,000 บาท


 
2ขถ 2288

 72,000 บาท


 
9กค 2288

89,000 บาท


 
1ขผ 2299

62,000 บาท


 
2ขด 2299

65,000 บาท


 

8กต 2299

70,000 บาท


 
1กภ  3300

เลขศาสตร์ 9 แต้ม

80,000 บาท


 
1ขศ 3322

52,000 บาท


 
2ขฎ 3322

67,000 บาท


 
1ขว 3344

ผลรวม23แต้ม

 65,000 บาท


 
2ขถ 3344

ผลรวม19แต้มLaughing

72,000 บาท


 

2ขด 3355

55,000 บาท


 
2ขฐ 3366

56,000 บาท


 
2ขถ 3366

ผลรวม23แต้มLaughing

69,000 บาท


 
ฎธ 3366

 169,000 บาท


 
ชต  3399

139,000 บาท


 
1ขษ 3399

57,000 บาท


 

 2ขฌ 3399

62,000 บาท


 
2ขต 3399

ผลรวม 19  แต้ม

55,000 บาท


 
 2ขฐ  4400

42,000 บาท


 
2ขต 4411

49,000 บาท


 
2ขด 4411

ผลรวม15แต้มLaughing

57,000 บาท


 
2ขฌ 4422

69,000 บาท


 

 2ขจ 4433

ผลรวม24แต้มLaughing

75,000 บาท


 
1ขษ 4433

47,000 บาท


 
2ขฐ 4455

68,000 บาท


 
2ขด 4455

ผลรวม23แต้มLaughing

85,000 บาท


 


วล  4466


ผลรวม32แต้ม

89,000 บาท


 
2ขณ 4466

48,000 บาท


 

1ขร 4477

47,000 บาท


 
2ขณ 4488

57,000 บาท


 
5กด  4488

59,000 บาท


 
ษศ 4499

115,000 บาท


 
2ขณ 5511

49,000 บาท


 
5กท 5511

ผลรวม19แต้มLaughing

129,000 บาท


 

2ขด 5533

47,000 บาท


 
2ขณ 5544

63,000 บาท


 
2ขต 5544

62,000 บาท


 
9กฮ 5588

228,000/จองแล้ว


 
8กษ 5599

ผลรวม41แต้ม

 359,000 บาท


 
 8กฬ 5599

ผลรวม42แต้ม

389,000 บาท


 

 8กฮ 5599

ผลรวม42แต้ม

399,000 บาท


 
 9กช 5599

ผลรวม40แต้ม

335,000 บาท


 
1ขผ 5599

115,000 บาท


 
2ขถ 6611

ผลรวม19แต้มLaughing

54,000 บาท


 
2ขถ 6622

 57,000 บาท


 
2ขถ 6633

ผลรวม23แต้มLaughing

65,000 บาท


 

2ขฐ 6644

48,000 บาท


 
2ขด 6655

56,000 บาท


 
ษฮ  6677

85,000 บาท


 
2ขฉ 6688

92,000 บาท


 
9กช 6699

ผลรวม42แต้ม

299,000 บาท


 
9กผ 6699

199,000 บาท


 

 2ขต 7711

เลขศาสตร์ 24 แต้ม 

55,000 บาท


 
1ขบ 7711

55,000 บาท


 
ศล 7722

 145,000 บาท


 
2ขฎ 7722

53,000 บาท


 
2ขฐ 7722

57,000 บาท


 
2ขด 7733

39,000 บาท


 

2ขถ 7733

42,000 บาท


 
2ขญ 7744

42,000 บาท


 
9กด 7799

*165,000 บาท


 
8กถ 8811

110,000 บาท


 
8กภ 8811

119,000 บาท


 
สน 8822

175,000 บาท


 

9กจ  8833

69,000/ขายแล้ว


 
1ขข 8866

135,000 บาท


 
3กฬ 8877

50,000 บาท


 
6กช 8877

           58,000 บาท


 
8กม 9911

 62,000 บาท


 
9กฌ 9955

215,000 บาท


 

 9กฌ 9966

ผลรวม45แต้ม

259,000 บาท


 
9กฌ 9977

120,000 บาท


 
 
 
 
 

1ขญ 1212

77,000 บาท


 
ฌภ 1212

159,000 บาท


 
1ขฬ 1414

 ผลรวม18แต้ม

69,000 บาท


 
2ขฐ 1414

 ผลรวม23 แต้มLaughing

82,000 บาท


 
2ขญ 1414

69,000 บาท


 
1ขผ 1515

 ผลรวม23แต้มLaughing

135,000 บาท


 

1ขฎ 1515

99,000 บาท


 
2ขต 1515

ผลรวม19แต้มLaughing

99,000บาท


 
1ขภ 1717

ผลรวม20แต้มLaughing

72,000 บาท


 
2ขณ 1717

52,000 บาท


 
1ขฐ  1818

139,000 บาท


 
2ขฎ 1818

62,000 บาท


 

 2ขฒ 1919

67,000 บาท


 
ฎฟ 2020

110,000 บาท


 
2ขต 2020

48,000 บาท


 
2ขณ 2020

50,000 บาท


 
1ขร 2121

56,000 บาท


 
1ขผ 2121

56,000 บาท


 

2ขด 2121


51,000 บาท


 
2ขถ 2121

52,000 บาท


 
2ขฌ 2424

118,000 บาท


 
2ขฎ 2525

 129,000 บาท


 
2ขด 2525

 ผลรวม19แต้มLaughing

129,000 บาท


 
2ขฎ 2727

72,000 บาท


 

1ขย 2828

89,000​ บาท


 
2ขณ 2828

 78,000 บาท


 
2ขญ​ 2828

82,000 บาท


 
2ขฎ 2929

ผลรวม36แต้ม 

88,000 บาท


 
2ขถ 2929

 82,000 บาท


 
2ขด 3030

 41,000 บาท


 

2ขถ 3030

 41,000 บาท


 
2ขถ 3131

41,000 บาท


 
2ขด 3131

41,000 บาท


 
2ขฒ 3232

 56,000 บาท


 
2ขณ 3232

ผลรวม23แต้มLaughing

77,000 บาท


 
1ขว 3434

ผลรวม23แต้มLaughing

66,000 บาท


 

2ขฒ 3434

56,000 บาท


 
2ขฐ 3535

ผลรวม29แต้ม 

59,000 บาท


 
2ขด 3535

56,000 บาท


 
2ขณ 3636

66,000 บาท


 
2ขถ 3737

41,000 บาท


 
2กน 3737

 55,000 บาท


 

2ขฌ 3838

53,000 บาท


 
2ขถ 3939

62,000 บาท


 
2ขด 3939

62,000 บาท


 
ฌฌ 4040

259,000 บาท


 
1ขพ 4141

63,000 บาท


 
2ขฒ 4141

52,000 บาท


 

2ขฐ 4141

ผลรวม23แต้มLaughing

77,000 บาท


 
2ขฐ 4343

51,000 บาท


 
1ขว 4343

ผลรวม23แต้มLaughing

62,000 บาท


 
2ขต 4545

89,000 บาท


 
2ขณ 4545

85,000 บาท


 
2ขญ 4747

45,000 บาท


 

1ขห 4848

ผลรวม32แต้มLaughing

69,000 บาท


 
2ขด 4848

 56,000 บาท


 
2ขต 4949

62,000 บาท


 
2ขฒ 4949

62,000 บาท


 
 2ขฐ  5151

57,000 บาท


 
2ขด 5151

51,000 บาท


 

2ขฒ 5252

65,000 บาท


 
8กท 5454

95,000 บาท


 
2ขด 5656

75,000 บาท


 
2ขฎ 5656

75,000 บาท


 
2ขฒ 5757

45,000 บาท


 
2ขณ 5757

45,000 บาท


 

2ขด 5858

65,000 บาท


 
2ขฎ 5858

65,000 บาท


 
1ขบ 5959

138,000 บาท


 
2ขจ 5959

118,000 บาท


 
8กฬ 5959

ผลรวม42แต้ม

399,000 บาท


 
1ขต​  6161

50,000 บาท


 

1ขข​ 6161

129,000 บาท


 
2ขถ 6262

61,000 บาท


 
2ขฎ 6363

65,000 บาท


 
2ขต 6464

47,000 บาท


 
2ขฌ 6868

86,000 บาท


 
2ขฒ 6868

86,000 บาท


 

2ขฌ 6969

93,000 บาท


 
1ขบ 6969

135,000 บาท


 
 2ขด 7070

ผลรวม19แต้มLaughing

57,000 บาท


 
2ขฐ 7070

42,000 บาท


 
1ขถ  7171

ผลรวม20แต้มLaughing

65,000 บาท


 
ฎฎ 7272

399,000 บาท


 

2ขถ 7474

 45,000 บาท


 
2ขถ 7575

 45,000 บาท


 
2ขญ 7878

66,000 บาท


 
2ขฎ 7878

66,000 บาท


 
2ขถ 7979

75,000 บาท


 
2ขด 7979

78,000 บาท


 

2ขฎ 8080

55,000 บาท


 
1ขศ 8080

59,000 บาท


 
2ขธ 8181

75,000 บาท


 
2ขฐ 8282

69,000 บาท


 
 2ขญ 8383

  50,000 บาท


 
 9กถ 8383

75,000 บาท


 

2ขต 8484

50,000 บาท


 
2ขณ 8484

54,000 บาท


 
2ขณ 8585

65,000 บาท


 
2ขถ 8686

65,000 บาท


 
2ขด 8686

65,000 บาท


 
8กญ 9090

62,000 บาท


 

2ขฎ 9090

57,000 บาท


 
2ขด 9090

ผลรวม23แต้มLaughing

69,000 บาท


 
1ขน 9191

79,000 บาท


 
2ขถ 9191

62,000 บาท


 
1ขฒ 9191

82,000 บาท


 
2ขฒ 9292

69,000 บาท


 

2ขฌ 9292

69,000 บาท


 
2ขณ 9393

62,000 บาท


 
2ขถ 9494

55,000 บาท


 
2ขฎ 9494

55,000 บาท


 
2ขฐ 9494

59,000 บาท


 
2ขด 9595

98,000 บาท


 

1ขฎ 9696

85,000 บาท


 
2ขด 9696

ผลรวม35แต้ม 

67,000 บาท


 
2ขต 9797

69,000 บาท


 
2ขด 9797

71,000 บาท


 
1กฐ 9797

65,000 บาท


 
 

ฎป  9009

ผลรวม25แต้ม

159,000 บาท


 
 8กบ 9119

145,000 บาท


 
 9กท 9119

259,000 บาท


 
8กษ 9119

139,000 บาท


 
ฎล 9229

ผลรวม33แต้ม 

145,000 บาท


 
 ฎฟ 9339

139,000 บาท


 

9กง 9339

ผลรวม36แต้ม 

285,000 บาท


 
 8กฮ 9449

ผลรวม40แต้ม

129,000 บาท


 
 9กค 9449

175,000 บาท


 
 9กฆ 9449

149,009 บาท


 
9กฎ 9559

 289,000 บาท


 
8กอ 9559

 249,000 บาท


 

 ฎป 9779

169,000 บาท


 
 8กษ 9779

235,000 บาท


 
1ขศ 8008

78,000 บาท


 
1ขฮ 8008

145,000 บาท


 
9กล 8118

ผลรวม34แต้ม

135,009 บาท


 
8กส 8118

 215,000 บาท


 

8กฮ 8228

 159,000 บาท


 
6กฆ 8668

79,000 บาท


 
5กญ 7007

59,999 บาท


 
9กจ 7007

75,000 บาท


 
2ขด 7117

45,000 บาท


 

ธน  7227

110,000 บาท


 

 2ขต 7337

39,000 บาท


 
2ขฎ 7557

45,000 บาท


 
8กส 7997

 145,000 บาท


 
8กอ 7997

 145,000 บาท


 
2ขด 1001

 42,000 บาท


 
2ขธ 1001

45,000 บาท


 

  1ขษ 1221

54,000 บาท


 
2ขต 1221

55,000 บาท


 
2ขณ 1221

ผลรวม15แต้มLaughing

75,000 บาท


 
  2ขฒ 1331

ผลรวม15แต้มLaughing

56,000 บาท


 
2ขด 1331

40,000 บาท


 
  2ขต 1331

ผลรวม15แต้มLaughing

56,000 บาท


 

2ขท 1441

ผลรวม15แต้มLaughing

75,000 บาท


 
2ขต 1441

49,000 บาท


 
  2ขฌ 1551

54,000 บาท


 
9กข 1551

175,000 บาท


 
  1ขจ 1661

ผลรวม23แต้มLaughing

66,000 บาท


 
 งล​  1771

ผลรวม24แต้มLaughing

159,000 บาท


 

1ขร 1771

ผลรวม23แต้มLaughing

75,000 บาท


 
1ขบ 1771

55,000 บาท


 
1ขผ 1771

52,000 บาท


 
1ขณ 1771

ผลรวม24แต้มLaughing

90,000 บาท


 
8กว 1881

 209,000 บาท


 
8กอ 1881

 209,000 บาท


 

 8กล 1881

195,000 บาท


 
2ขธ 1881

 62,000 บาท


 
2ขถ 1881

 65,000 บาท


 
1ขฎ 1991

ผลรวม28แต้ม

90,000 บาท


 
9กจ 2002

ผลรวม20แต้ม

67,000 บาท


 
1ขด 2112

ผลรวม10แต้ม

54,000 บาท


 

2ขฐ 2112

ผลรวม19แต้มLaughing

74,000 บาท


 
1ขฮ 2332

ผลรวม18แต้ม

54,000 บาท


 
2ขด 2332

ผลรวม15แต้มLaughing

79,000 บาท


 
 2ขณ 2442

77,000 บาท


 
2ขต 2552

62,000 บาท


 
ฌพ 2662

89,000 บาท


 

1ขบ 2662

52,000 บาท


 


กก  2772


270,000 บาท


 
2ขฎ 2772

60,000 บาท


 
2ขด 2772

ผลรวม23แต้มLaughing

72,000 บาท


 
 8กศ 2882

ผลรวม 36 แต้ม

169,000 บาท


 
2ขท 2882

ผลรวม25แต้ม

65,000 บาท


 

2ขฉ 2992

66,000 บาท


 
2ขด 2992

59,000 บาท


 
2ขถ 2992

62,000 บาท


 
2ขธ 3003

ผลรวม14แต้มLaughing

42,000 บาท


 
2ขท 3003

42,000 บาท


 
8กษ 3003

ผลรวม 19 แต้ม

85,000 บาท


 

2ขธ 3113

42,000 บาท


 
2ขต 3223

62,000 บาท


 
1ขพ 3223

50,000 บาท


 
1ขฮ 3443

45,000 บาท


 
2ขจ 3443

ผลรวม24แต้มLaughing

78,000 บาท


 
2ขถ 3553

61,000 บาท


 

2ขณ 3663

56,000 บาท


 
2ขฎ 3773

ผลรวม29แต้ม

41,000 บาท


 
2ขฌ 3883

52,000 บาท


 
2ขธ 3883

52,000 บาท


 
8กฮ 3883

189,000 บาท


 
2ขฐ 3993

54,000 บาท


 

2ขฌ 4004

 45,000 บาท


 
2ขฒ 4004

 ผลรวม15แต้มLaughing

55,000 บาท


 
2ขธ 4114

ผลรวม18แต้ม

52,000 บาท


 
2ขฐ 4114

ผลรวม23แต้มLaughing

67,000 บาท


 
2ขธ 4224

ผลรวม20แต้มLaughing

90,000 บาท


 
2ขฐ 4334

52,000 บาท


 

2ขถ 4334

ผลรวม19แต้มLaughing

65,000 บาท


 
1ขย 4554

ผลรวม29แต้ม

75,000 บาท


 
2ขฒ 4554

ผลรวม25แต้ม

66,000 บาท


 
8กศ 4664

ผลรวม 36  แต้ม

110,000 บาท


 
2ขญ​ 4774

42,000 บาท


 
ษย  4774

89,000 บาท


 

2ขต 4884

50,000 บาท


 
2ขถ 4994

55,000 บาท


 
2ขต 4994

55,000 บาท


 
1ขศ 5005

ผลรวม19แต้มLaughing

55,000 บาท


 
2ขณ 4994

54,000 บาท


 
2ขถ 5115

ผลรวม29แต้ม

51,000 บาท


 

2ขธ 5115

ผลรวม20แต้ม

51,000 บาท


 
2ขฐ 5225

ผลรวม20แต้ม

59,000 บาท


 
6กย 5665

 175,000 บาท


 
ญต  5775

89,000 บาท


 
ศว 5885

165,000 บาท


 
2ขข​ 6006

 72,000 บาท


 

2ขถ 6776

42,000 บาท


 
8กศ 6996

ผลรวม 46 แต้ม

185,000 บาท


 
8กน 6996

เลขศาสตร์ 44 แต้ม

88,000 บาท


 
 
 
 

ชษ  345

 345,000 บาท


 
9กช​ 456

299,000 บาท


 
วจ  456

465,000 บาท


 
8กอ 678

275,000 บาท


 
8กด  789

ผลรวม34แต้ม

415,000 บาท


 
9กญ  789

ผลรวม38แต้ม

799,000 บาท


 

9กฮ  789

ผลรวม39

699,000 บาท


 
 1กค 2345

ผลรวม20

399,000 บาท


 
8กส 2345

 129,000 บาท


 
 2ขญ 5678

110,000 บาท


 
 9กข 6789

ผลรวม42แต้ม

449,000 บาท


 
 9กค 6789

ผลรวม44แต้ม

345,000 บาท


 

9กช 6789

ผลรวม42แต้ม 

560,000 บาท


 
8กศ 3000

ผลรวม19แต้ม 

98,000 บาท


 
2กถ 3000

 99,000 บาท


 
8กฮ 6000

ผลรวม20แต้ม 

82,000 บาท


 
2กบ 8000

110,000 บาท


 
 9กข 9000

 355,000 บาท


 

8กอ 9000

ผลรวม24แต้ม

319,000 บาท


 
9กจ 9000

305,000 บาท


 
9กจ 9000

ผลรวม24แต้ม

455,000 บาท


 
ญญ 9000

990,000 บาท


 
 
 


2ขข   10

169,000 บาท


 
 6กต   12

72,000 บาท


 
 8กฉ   12

95,000 บาท


 
 8กส    13

48,000 บาท


 
  8กข   14

ผลรวม20แต้มSmile

119,000 บาท


 
ฌข   17

ผลรวม15ดีมากLaughing

269,000 บาท


 

3ขญ   17

ผลรวม17

77,000 บาท


 
8กถ  19

ผลรวม20แต้มSmile

119,000 บาท


 
 3ขธ   21

75,000 บาท


 
 ชถ   31

69,000 บาท


 

ญผ    36

295,000 บาท


 

ธจ   38

110,000 บาท


 

1ขฐ  41

59,000 บาท


 
6กก  47

เลขศาสตร์ 19 แต้ม

57,000 บาท


 
ฆห   49

62,000 บาท


 
 ธต   49

115,000 บาท


 

ธก   51

 115,000 บาท


 
ญถ   59

ผลรวม19แต้มLaughing

659,000 บาท


 

1ขข   61

75,000 บาท


 
2กx   63
 80,000 บาท
 

ษก   65

195,000 บาท


 

ขง   68

99,000 บาท


 
​จท   82

90,000 บาท


 
 ภอ   79

ผลรวม23แต้มSmile

179,000 บาท


 

ขม   100

99,000 บาท


 
2กท  98

ผลรวม21

145,000 บาท


 
4กจ  98

135,000 บาท


 

ชส   100

99,000 บาท


 
 8กศ​  200

55,000 บาท


 

ชถ  299

 79,000 บาท


 

1ขจ 300

55,000 บาท


 
 พร  400

229,000 บาท


 

วจ   456

465,000 บาท


 

ฐฐ   497

45,000 บาท


 
วก  700

ผลรวม14แต้มLaughing 

99,000 บาท


 


 9กธ 700


65,000 บาท


 

 ฆห  711

59,000 บาท


 

ฉง  828

 65,000 บาท


 
ฆด  844

44,000 บาท


 
ฌฟ  848

54,000 บาท


 
ญอ  848

54,000 บาท


 

ฌฬ  858

  69,000 บาท


 

พร  882

189,000 บาท


 
1กด  838

 37,000 บาท


 

3กร​  955

65,000 บาท


 

ธล  955

ผลรวม29แต้ม

99,000 บาท


 
วบ  929

139,000 บาท


 

ภก  979

99,000​ บาท


 

ภภ 1118

169,000 บาท


 
 งล​  1771

ผลรวม24แต้มLaughing

159,000 บาท


 
 วว​  2539

ผลรวม31แต้ม

89,000 บาท


 


กก  2772


270,000 บาท


 
 พร  3335

ผลรวม26แต้ม 

125,000 บาท


 
 ฎส  3555 

 55,000 บาท


 

 4ขอ​  5677

29,000 บาท


 


4กภ 6566


39,000 บาท


 
ธน 7227

110,000 บาท


 
 วต  7575

ผลรวม33

75,000 บาท


 


ศฐ​ 7889


ผลรวม48

399,000 บาท


 
 

กก 1111

เพชรบุรี

ผลรวม 6 แต้ม

1450,000 บาท


 

ภภ 1118

169,000 บาท


 


กก  2772


270,000 บาท


 
 
 
 

 ฮอ    1 

ผลรวม12แต้ม

1,150,000 บาท


 
 1นค   2 

145,000 บาท 
 ฮย​   3

ผลรวม16แต้ม

199,000 บาท


 
 1นค  5 

ผลรวม15แต้มLaughing

235,000 บาท 
 1นค  8 

ผลรวม18แต้มLaughing

310,000 บาท 
ฬย   8

 650,000 บาท


 

 ฮฐ   11 

เฮงดีฐานะมั่นคง

 Pro!299,000 บาท 
 ฮว  11 

390,000 บาท 
 1นก  11 

495,000 บาท 

 นล  12

ผลรวม14แต้มLaughing

Pro! 110,000 บาท


 

 นจ   18

125,000 บาท


 
 ฮฐ   44

LaughingLaughingLaughingLaughing

Pro!199,000 บาท


 

ฬย   55 

ผลรวม23ดีมาก

Laughing-235,000 บาท


 
 1นค  55 

ผลรวม20แต้ม

165,000 บาท 
อจ  59 

ผลรวม26แต้ม

159,000 บาท


 
 1นก  66 

 215,000 บาท 


 
 ฬร  72 

69,000 บาท


 
 1นค  88 

ผลรวม26แต้ม

228,000 บาท 

ฬว  89

189,000 บาท


 
 นจ   89

185,000 บาท


 
 ฮธ  98

ผลรวม26แต้ม

155,000 บาท


 
1นข  99 

 249,000 บาท 

 ฬว  99

369,000 บาท


 
นม  100

ผลรวม11แต้ม 

185,000 บาท


 

นก  100

ผลรวม7แต้ม

129,000 บาท


 
 ฬก   111

390,000 บาท


 
นก  111

 399,000 บาท


 
 1นค  222 

ผลรวม16แต้ม

139,000 บาท 
 1นค 345 

75,000 บาท 
ฬย  555

545,000 บาท


 

 1นค 567 

ผลรวม28แต้ม

82,000 บาท 
ฬต  789 

ผลรวม32 แต้ม

329,000 บาท


 
 1นค  789 

ผลรวม34แต้ม

275,000 บาท 

ฮภ   888 

725,000 บาท


 
 1นค 888 

ผลรวม34แต้ม

359,000 บาท 
 1นข 888 

ผลรวม32แต้มLaughing

399,000 บาท 

 ฮว  989 

159,000 บาท


 
 ฮษ 1111 

899,000 บาท 


 
 1นค 2222 

ผลรวม18แต้ม

225,000 บาท 
 ฬน  3333 

 499,000 บาท


 
 นว 4444 

590,000 บาท


 
 ฮภ 4444 

590,000 บาท


 

 นฉ 4444 

ถูกที่สุดในตลาด!Laughing

Pro!-444,000บาท


 
 นล  5555

 725,000 บาท


 
 1นค 5555 

ผลรวม15แต้มLaughing

315,000 บาท 
 1นค 7777 

ผลรวม36แต้มLaughing

345,000 บาท 
 1นค 8888 

ผลรวม42แต้มLaughing

699,000 บาท 
นร  9999

ผลรวม45แต้ม Laughing

 2,990,000บาท


 

  ฮว  9999  

 2,390,000 บาท


 
 ฬล  8899

ผลรวม45แต้มLaughing

229,000 บาท


 
 ฬอ  8899

ผลรวม45แต้มLaughing

229,000 บาท


 
ฮจ 8999

ผลรวม46(ดีมาก)​Laughing

185,000 บาท


 
 1นค 9988 

ผลรวม44แต้มLaughing

169,000 บาท 
ฬฉ 9889

ผลรวม44แต้ม 

219,000 บาท


 

ฮก 9889

ผลรวม40แต้ม (ดีมาก)​Laughing

215,000 บาท


 
 นษ  8989 

ผลรวม43แต้ม

135,000 บาท


 
 1นค 8989 

ผลรวม44แต้มLaughing

189,000 บาท 
 ฮฮ  1001 

95,000 บาท


 
ฮล 1100 

69,000 บาท 
 ฮฮ 1155 

99,000 บาท


 

 อษ  1188

99,000 บาท


 
 1นค 1771 

ผลรวม26แต้ม

55,000 บาท 
อท  1818

118,000 บาท


 
 1นค 1919 

78,000 บาท 
 ฮษ  2000 

 85,000 บาท


 
 ฮอ 2112 

77,000/ขายแล้ว


 

 1นค 3030 

ผลรวม16แต้ม

45,000 บาท 
 1นค 3232 

ผลรวม20แต้ม

55,000 บาท 
 ฮฮ  3838

ผลรวม32แต้ม

119,000 บาท


 
 1นค 3838 

ผลรวม32แต้ม

62,000 บาท 
 1นข 3366 

62,000 บาท 
  ฮฮ  3366 

99,000 บาท 

 1นค 3377 

45,000 บาท 
ฮย​  3993

Promotion Price!

Laughing-59,000 บาท


 
 ฮว  4114 

70,000 บาท 
 ฮฮ  4114 

82,000 บาท 


 
 1นค 4400 

ผลรวม18แต้ม

45,000 บาท 
  อว​  4411

44,000 บาท


 

 1นค 4455 

ผลรวม28แต้ม

78,000 บาท 
 1นค 4646 

49,000 บาท 
 1นข 4747

48,000 บาท


 
  ฮฮ  4884 
95,000 บาท


 
 1นก​  5000 

  79,000 บาท


 
 1นค 5005

55,000 บาท


 

 ฮย  5544

69,000 บาท


 
 1นค 5678 

ผลรวม36แต้มLaughing

129,000 บาท 
 1นค 5858 

ผลรวม36แต้มLaughing

95,000 บาท 
 ฮฮ  5995

199,000บาท


 
 1นค 6060 

45,000 บาท 
 1นค 6565

ผลรวม32แต้ม

80,000 บาท


 

 ฮอ 6776 

57,000 บาท


 
 1นค 6886 

88,000 บาท 
 1นค 6996 

ผลรวม40แต้มLaughing

85,000 บาท 
 1นก 7117 

ผลรวม23แต้ม

67,000 บาท


 
 1นค 7171 

ผลรวม26แต้ม

57,000 บาท 
 1นค 7227 

57,000 บาท 

 1นข 7447 

49,000 บาท


 
 1นค 7667 

ผลรวม36แต้มLaughing

62,000 บาท 
  ฮษ  7711 

72,000 บาท 
 1นค 7755 

45,000 บาท 
 1นค 7788 

ผลรวม40แต้มSmile

95,000 บาท 
 1นข​  7997

ผลรวม40แต้ม

79,000 บาท


 

 1นค 8118 

ผลรวม18แต้ม

78,000 บาท 
ฬธ  8228

Promotion Price!

Laughing-55,000 บาท


 
  ฮฮ 8228 

100,000 บาท


 
 1นค 8448 

ผลรวม34แต้ม

55,000 บาท 
 1นค 8778 

ผลรวม40แต้ม

95,000 บาท 
 ฬล  8899 

ผลรวม45ดีมาก❤️

Smile229,000 บาท


 

 ฬอ  8899

ผลรวม45แต้มLaughing

229,000 บาท


 
 ฮร  9000

110,000 บาท


 
 1นค 9090 

ผลรวม28แต้ม

55,000 บาท 
 1นค 9292

69,000 บาท


 
 1นค 9393 

ผลรวม34แต้ม

62,000 บาท 
 1นค 9595 

ผลรวม38แต้ม

105,000 บาท 

 1นค 9696 

ผลรวม40แต้มSmile

89,000 บาท 
อข  9911

72,000/ขายแล้ว


 
 1นค 9944 

ผลรวม36แต้มLaughing

69,000 บาท 
 1นค 9966 

ผลรวม38แต้ม

77,000 บาท 
  ฮก  9889

ผลรวม40แต้ม(ดีมาก)​Laughing

215,000 บาท


 
 อษ  9998 

ผลรวม44 แต้ม

185,000 บาท


 

1ฒฒ   2 

เลขศาสตร์  9  แต้ม

79,000 บาท


 
 1ฒฒ 3456 

39,000 บาท


 
 1ฒฒ 1122 

29,000 บาท


 
 1ฒฒ 1212 

29,000 บาท


 
 1ฒฒ 1221 

27,000 บาท


 
 1ฒฒ 1414 

25,000 บาท


 

 1ฒฒ 1441 

25,000 บาท


 
 1ฒฒ 2112 

27,000 บาท


 
 1ฒฒ 2121 

27,000 บาท


 
 1ฒฒ 2992 

25,000 บาท


 
 1ฒฒ 3636 

27,000 บาท


 
 1ฒฒ 3939 

29,000 บาท


 

 1ฒฒ 6116 

25,000 บาท


 
 1ฒฒ 6363 

27,000 บาท


 
 1ฒฒ 6446 

23,000 บาท


 
 1ฒฒ 6556 

29,000 บาท


 
 1ฒฒ 7227 

27,000 บาท


 
 1ฒฒ 7557 

25,000 บาท


 

 1ฒฒ 7676 

22,000 บาท


 
 1ฒฒ 8585 

27,000 บาท


 
 1ฒฒ 9090 

32,000 บาท


 
 1ฒฒ 9191 

39,000 บาท


 
 1ฒฒ 9393 

27,000 บาท


 
รล  123 

55,000 บาท


 

ยนท
กรุงเทพมหานคร 
 1

80,000 บาท 
 

นนน

กรุงเทพมหานคร 
2

 ราคา 145,000 บาท

 
พขท
กรุงเทพมหานคร 
 3

32,000 บาท 
 

วนท

กรุงเทพมหานคร 
 9

80,000 บาท


 
ษธข
กรุงเทพมหานคร 
 111


38,000 บาท


 
อกท
กรุงเทพมหานคร 
 444

 29,000 บาท

 

รลง
กรุงเทพมหานคร 
 555

29,000 บาท  
รยข
กรุงเทพมหานคร 
 888

 55,000 บาท


 
วลก
กรุงเทพมหานคร 
 888

 42,000 บาท


 
5กง
กรุงเทพมหานคร 
4444 
 47,000 บาท
 
1ขด
กรุงเทพมหานคร 
9999

ผลรวม40(ดีมาก)

119,000 บาท


 
1กถ
กรุงเทพมหานคร 
9000 
 ราคา 35,000 บาท
 

2กท
กรุงเทพมหานคร 
9000 
 ราคา 35,000 บาท
 
 
 
 
 
 

 
 

หน้าแรกทะเบียนสวย  |  ดูดวงกับเลขรถ ตามวันเกิด  |  เอกสารที่ต้องใช้ในวันจดทะเบียน   |   ติดต่อเรา

ขายทะเบียนสวย ทะเบียนรถ ลดราคา มีให้เลือกมากมาย ป้ายกราฟฟิค ป้ายขาวดำ ในราคาเริ่มต้นไม่ถึงหมื่น

ทะเบียนรถสวย มาใหม่ | ทะเบียนรถสวย VIP | เลขร้อย เลขพัน | เลขเรียง | เลขคู่ |เลขสลับ | เลขหาบ | อักษรเบิ้ล | อักษรพิเศษ ป้ายขาว-ดำ

2012 © Tabienrodthai.com All Right Reserved  |  desing by art-in-house.com